OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Jsme registrováni na Úřadě pro ochranu osobních údajů pod číslem 00059778.

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost CORE ZONE s.r.o., provozovatel internetového obchodu nm-sperky.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a v souladu s Obchodními podmínkami společnosti CORE ZONE s.r.o.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou.

Společnost CORE ZONE s.r.o. při své činnosti neposkytuje ani neprodává osobní informace o svých klientech třetím osobám, neshromažďuje a nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení, trestné činnosti, zdravotním stavu a sexuálním životě.

JAKÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ, DIČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a e-mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás. Osobní data, která kupující uvede při objednání, jsou využita pro úkony přímo související s Vaší objednávkou. Data jsou uchovávána a zpracovávána dle platných právních předpisů a slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci a zpracovatelé dotazníku spokojenosti. Osobní údaje zákazníků jsou předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží, či zjištění zákaznické spokojenosti. Zasílání dotazníku je možné kdykoliv zrušit. Pro marketingové účely jsou tato data použita pouze s Vaším výslovným souhlasem.

K ČEMU ÚDAJE SLOUŽÍ?

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto získáme při Vaší registraci, a to buď trvalé, nebo dočasné. Jelikož jsou tyto Vaše osobní údaje získávány za účelem realizace obchodní transakce, není nutný Váš výslovný souhlas.

JAK MŮŽETE EXISTENCI TĚCHTO DAT OVLIVNIT?

Po zalogování do e-shopu nm-sperky.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí odeslat e-mail na info@nm-sperky.cz .

JAK POUŽÍVÁME COOKIES

K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

CO TO JSOU SOUBORY "COOKIES"?

Cookies jsou krátké textové soubory, které server umisťuje do Vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o Vašem chování zpět na příslušný server. Cookies obsahují informaci o tom, jak dlouho je má prohlížeč uchovávat (od jednorázových až po několikaleté). Cookies nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují například přihlašovací údaje do systému. Jsou společné pro jednu instalaci prohlížeče. Cookies nejsou nijak zabezpečeny a to včetně shromážděných údajů.

PROČ POTŘEBUJEME VÁŠ SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES?

Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/136/ES, která novelizovala čl. 5 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací, došlo k posílení ochrany uživatelů internetu, neboť se vyžaduje poskytnutí informací a získání souhlasu uživatele ještě předtím, než bude cookie uložena či bude získán přístup k již uchovávaným informacím v počítači uživatele. Jde tedy o přechod z režimu "opt-out" na režim "opt-in". Tato úprava byla zohledněna novelou zákona o elektronických komunikacích ve znění zákona č. 468/2011 Sb.