HMOTNOST DIAMANTU

Diamant

JAK SE MĚŘÍ HMOTNOST DIAMANTŮ, A CO NÁM VYJADŘUJE?

Mnozí se možná ptáte, jak se měří hmotnost diamantů, a co nám vyjadřuje? Z těchto důvodů jsme se rozhodli publikovat tento článek, abychom Vám celou záležitost objasnili, a Vy jste diamantům mohli lépe porozumět.

Hmotnost diamantů se mezinárodně měří v karátech, ale pozor - se zkratkou „ct“. Tedy nejedná se o karát, ve kterém udáváme ryzost zlata, ryzost zlata značíme „kt“ (např. 14-ti karátové zlato označujeme jako 14 kt či 14K). Karáty (ct) u diamantů se zpravidla udávají s přesností na 2 desetinná místa, někdy i na 3.

Karáty (ct) se někdy též dělí na „grains“ nebo-li grány = zrna, což je jednotka užívaná hlavně pro perly. Tedy o jednokarátovém diamantu lze také mluvit jako o „four-graineru“.

1 ct (metrický karát) = 20 mg = 1/5 gramu

A JAK SE TATO HMOTNOST V CT URČUJE?

Hmotnost diamantů se určí na přesných diamantových vahách, v dnešní době jsou nejvíce využívány elektronické karátové váhy. Avšak vzhledem k daným parametrům briliantových výbrusů je možné ct stanovit i změřením briliantu.

JAK SE URČUJE CENA?

Cena, jak mnozí tuší, je úměrná velikosti diamantu. Každý větší diamant je vzácnější, a tedy i cennější. Diamant, který má váhu 2 ct je tedy dražší než dva diamanty po 1 ct, pokud uvažujeme, že všechny tyto diamanty mají stejné vlastnosti. Největší nalezené diamanty mají i tisíce karátů (ct).

JAK SE VÁŽILY DRAHÉ KAMENY DŘÍVE?

V minulosti před vznikem metrického systému bylo těžké určit porovnávací vlastnosti pro různá měření, např. pro měření váhy se v Arábii a Persii používalo semínko svatojánského chleba. Toto semínko má totiž jednotnou velikost a váhu a navíc nenasává vlhkost z okolí, takže na moři váží stejně jako na pevnině. A proto se i drahé kameny vážili pomocí semínek svatojánského chleba po několik století. Pět semínek svatojánského chleba je pro představu 1 gram.

JAKÉ DIAMANTY SE POUŽÍVAJÍ NEJČASTĚJI PRO ŠPERKY?

Diamanty, které se běžně prodávají ve špercích, mají obvykle hmotnost v setinách, desetinách až jednotkách karátů ct. Ve většině šperků naleznete diamanty s váhou kolem ¼ ct.

JAKOU HMOTNOST MAJÍ INVESTIČNÍ DIAMANTY?

Investiční diamanty se nejvíce prodávají s hmotnosti cca 0,5 až 1 ct. Tyto diamanty zajistí investorovi nejlepší likviditu.